a a a
Szukaj
REPREZENTATYWNE PROJEKTY
Bieżące doradztwo na rzecz Głównego Dystrybutora na Polskę produktów wiodącego belgijskiego producenta profesjonalnej karmy dla zwierząt, w związku z zakupem większościowego pakietu akcji polskiej spółki działającej w tej samej branży.
Doradztwo i udział w sprawie o zaniechanie naruszania praw autorskich dotyczących projektu wiat przystankowych, w tym reprezentowanie klienta w toku postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.
Reprezentacja klienta z branży rynku usług transportowo-spedycyjnych w postępowaniu dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji, przy uwzględnieniu aspektu prawnej skuteczności włączenia ogólnych warunków umów do treści wiążącego strony stosunku zobowiązaniowgo.

AS&TS Sp.p. powstała z połączenia indywidualnych Kancelarii prowadzonych przez radców prawnych Annę Szczurek i Tomasza Swędzioła. Pomysł utworzenia Spółki AS&TS Sp. p. specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej na obszarze praw własności intelektualnej i przemysłowej, prawa konkurencji, prawa mediów oraz prawa telekomunikacyjnego jest odpowiedzią na potrzeby klientów oraz wyzwania jakie stwarza dynamiczny rozwój sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, jak również wzrost potencjału usług i handlu elektronicznego.

Nowe Technologie
Firmy korzystające z nowych technologii lub świadczące związane z nimi usługi stoją przed koniecznością rozwiązywania szeregu problemów na styku teleinformatyka - prawo. Oferujemy rolę przewodnika na tym skomplikowanym obszarze i służymy wszechstronnym doradztwem, w tym w szczególności w zakresie: modelowych wzorców ochrony konsumenta/klienta w transakcjach internetowych, obrotu prawami autorskimi w handlu elektronicznym, prawnych aspektów podpisu elektronicznego, transferu technologii.
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Partner AS&TS Sp.p. radca prawny Anna Szczurek będąc jednocześnie rzecznikiem patentowym i zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), w ramach Kancelarii Rzecznika Patentowego zapewnia kompleksową obsługę ...